Články .tez.cz | Weblog o internetovém marketingu, seo, copywritingu, reklamě a monetizaci

CAT | SEO

Čer/09

12

Aby webhosting neohrozil snahy o SEO

Racky webhostingových serverů

Racky webhostingových serverů

Webhostingový trh v české republice je velmi rozsáhlý, cenovými nabídkami a různými balíčky se to jen hemží, uživatelé se však ztrácí ve většinou technicky orientovaných textech a většinou vybírají pouze podle ceny. A to je chyba!

Webhosting je dle mého názoru nejdůležitější součást Vaší webové prezentace, neboť bez něj by samotná prezentace nefungovala. Pokud myslíte svou činnost na internetu a svou propagaci opravdu vážně, skoro nejnižší položku na Vašem účtu za Vaši prezentaci nepodceňujte. Mohli by jste velmi litovat. V následujících bodech se Vám pokusím poradit co by měl nezbytně Váš webhosting splňovat a na co by jste si měli dávat dobrý pozor.

 • Dostupnost
 • Odezva (rychlost)
 • Rychlost řešení problémů
 • Odbornost a vystupování technické podpory
 • Předcházení rizik
 • Počet klientů na jednom serveru

Seznam je celkem dlouhý a co mnohé jistě zaujalo chybí v něm dle mého názoru nepodstatný údaj a to cena. Když totiž vezmete v potaz, že Vaše investice do vytvoření webové prezentace, její správa, tvorba obsahu – copywriting, SEO – optimalizace pro vyhledávače, investice do PPC či přímé reklamy je najednou jasné, že jde o velký nepoměr investice. Pokud však Váš web nebude funkční – jakékoliv další investice jako by nebyly!

Dostupností webhostingu je myšlena doba, po kterou je webhosting funkční, většinou se udává procenty. Většina hostingů udává dostupnost 99,8% ovšem otázka je, na kterém serveru, či zařízení je tato dostupnost měřena. Na normálních serverech většiny společností dochází k občasným výpadkům, které však již nemusí být do tohoto čísla vůbec promítnuty. Nechci sahat poskytovatelům webhostingu do svědomí, ale dle mých zkušeností se dostupnost u některých z nich blíží spíše hodnotě 95%.

Odezva, neboli rychlost reakce webhostingu, je doba za kterou je schopen obsloužit server požadavek klienta a to cestou přes celou internetovou síť. Na odezvu je třeba dávat si pozor při použití některého ze zahraničních hostingů. Latence – tedy doba odezvy může být velmi dlouhá a pokud se stránka webu celá nenačte do tří sekund, většina internetových uživatelů tuto stránku opustí, než se načte.

Rychlostí řešení problémů s webhostingem, je míněna doba, za jak dlouho je při problémech se serverem tento opět v provozu bez známky poškození, nebo ztráty dat. Toto je velmi důležité především u databázových serverů, neboť nekonzistence dat může způsobit obrovské problémy webové aplikace a ta nemusí jít vůbec používat. NAvíc pokud se to stane může na webové stránce být hlášení o chybě, což rozhodně uživatelé hledající informace, nebo zařízení nové ložnice, neocení.

Odbornost technické podpory je v českých firmách spíše tristní. Většinou nevyškolení pracovníci v mnohých hostingových společnostech podávají matoucí a zcestné informace. Navíc motivace podávat kvalitní informace je minimalizována, pokud je možné nabídnout jakoukoliv placenou službu, kterou firma mimo jiné poskytuje.

Předcházení rizik by mělo spočívat u webhostingových společností především clusterové pole, či zrcadlové zálohování – pokud jeden server vypadne okamžitě se zapíná druhý, který přebírá veškerou činnost. Bohužel opět toto není standard a pokud je mi známo obvyklé webhostingové balíčky toto vůbec neznají. Samozřejmě dalšími důležitými aspekty by mělo být pravidelné zálohování, vyhodnocování zátěže jednotlivých serverů a jejich optimalizace.

Počtem klientů je míněn počet webových prezentací na jednom fyzickém serveru. Bohužel se spíše šetří náklady a tak se na jeden server umisťuje více webových prezentací, než je schopen server zvládnout, navíc se většinou nevím proč nepočítá s úspěšností jednotlivých webových prezentací do budoucna a tak při rostoucí návštěvnosti dochází k více výpadkům – nejhorší je, že tento problém postihne i ostatní webové prezentace, které jsou na stejném serveru.

Největším problémem je, že při výběru webhostingu a navíc pro lajka je velmi obtížnévšechny výše uvedené faktory posoudit. Mohu Vám tak jen doporučit nechte si poradit, vyhledejte si informace o jednotlivých webhostingových programech na internetu – diskutujte s jejich uživateli a vyberte si ten, který Vám doporučí většina dle Vašich požadavků.

Webhosting musí také splňovat určité nároky na vybavení, a tedy kapacita webového prostoru opravdu není to co by Vás po ceně mělo zajímat. Většina hostingů umožňuje vytváření kvalitních webových prezentací a je i dobře zabezpečena. Pokud však nebude v provozu, ani sebelepší SEO Vás ve vyhledávačích neprosadí – ty totiž z výsledků vyhledávání odstraňují dočasně nefnkční odkazy!

Sponzorem článku je Český hosting
Tento webhosting splňuje vysoké nároky na spolehlivost a rychlost služeb.
Webhosting, domény, virtuální servery.

No tags

Peníze hýbou světem

Peníze hýbou světem

V tomto článku se zaměřím na jednu z nejtěžších a pro mnohé nejpodstatnější část Copywritingu a to jeho cena. V článku pokud je uvedena cena, jde vždy o cenu za normo stranu textu.

Ze zkušeností při psaní pro internetová i tištěná média mohu říct, že lze zadavatele tvorby textu seřadit do několika skupin.

 • Tištěná vydavatelství
 • Webová vydavatelství
 • Náhodný zájemce o text určený pro web, nebo do tisku, letáčky či podobné použití

V minulém článku o copywritingu s názvem Copywriting – Píšeme text pro webové stránky, jsem v samotném závěru zdůraznil, že na obsahu se nevyplatí šetřit. V poslední době mi však připadá, že odborný text je velmi podceňován, neboť nabídka “zkušených copywriterů studentů”, je považována mnohými za standard. Ceny kteří tito lidé požadují za své služby jsou tristní vzhledem ke kvalitě, ale na druhou stranu, člověk nezkušený v oboru, považuje texty za kvalitní a cenově příznivé vůči opravdu kvalitnímu textu, který plní účel zadavatele.

Jak copywriter určuje cenu svého textu

V této části popíši jak určuji cenu svého textu já. Je běžnou praxí určovat cenu textu obdobným způsobem. Každý je však originál a může do ceny zahrnovat další faktory, či některé věci nemusí brát v potaz vůbec. Záleží na mnoha faktorech, ale nejdůležitějšími pro mne jsou:

 • Téma ( Pro mne známé / neznámé )
 • Délka textu
 • Složitost, terminologická specifika
 • Potřeba rešerše tématu
 • Dodání podkladů
 • Cíl textu
 • Způsob prezentace ( tištěná / webová )
 • Uvedení autora ( odkazování na mne, či uvedení kontaktu )
 • Kvalita komunikace se zadavatelem
 • Stálost zákazníka

Tyto faktory jsou pro určení ceny textu pro mne důležité. Pokud píši vypravování o zážitcích, kterých jsem byl svědkem, honorování považuji spíše za bonus a možnost osobní prezentace, většinou jde o tištěné magazíny. Pokud jde o text cílený komerčně a s jasným požadavkem na efektivnost a záměr textu, je třeba dále zvážit náročnost tématu. Pokud o tématu nic nevím, nebo o něm něco vím jen okrajově, vždy požaduji dodání nějakého materiálu – text je samozřejmě nákladnější, neboť pro sepsání kvalitního textu je potřeba obětovat dostatek času přípravám – což někteří zadavatelé bohužel nechápou. Někdy je potřeba nechat si udělat rešerši tématu, což je u některých oborů velmi nákladná a časově náročná záležitost, a někdy je potřeba přečíst i několik knih, aby se člověk dostal dostatečně hluboko do tématu, aby byl schopný o něm něco napsat. Samozřejmě záleží na rozsahu a bližší specifikaci textu a hlavně požadované kvalitě a odbornosti.

Výše jsem uvedl několik faktorů ovlivňujících cenu textu v nadcházejících řádcích, bych chtěl pouze pro představu nastínit jednotlivé rozsahy cen textů. Cena je vždy rozdělena pro ( tištěné médium | webové médium ). Rozsah cen je závislý na kvalitě copywritera a jeho lingvistických schopností, jde ovšem o copywriting vyšší úrovně.

 • Obecné téma  z vlastní zkušenosti či oboru – copywriter tématu rozumí ( 400 – 750 Kč | 250 – 500 Kč )
 • Specifické téma bez potřeby rešerše s dodáním podkladů ( 500 – 900 Kč | 300 – 750 Kč )
 • Specifické téma bez potřeby rešerše bez dodání podkladů ( 750 – 1200 Kč | 500 – 900 Kč )
 • Specifické téma s potřebou hlubší rešerše ( 1000 – 2000 Kč | 750 – 1500 Kč )

Osobně dávám přednost dlouhodobé spolupráci, kdy téma o kterém mám napsat text je probíráno několikrát, případně na více normo stran textu. V tuto chvíli vždy poskytuji výraznou slevu na všechny texty, neboť se téma jednou naučím, a dále jej již znám a mohu o něm psát dlouhodoběji. Je to oboustranně výhodné.

Několik rad na závěr

Jako zadavatel napsání textu, by jste měl zvážit co od textu čekáte, a jak vysoká pro Vás bude jeho hodnota, když uvážíte, že text může být vystaven například na webu i několik desítek let, pokud nejde o nějakou aktualitu, vyplatí se investovat do kvalitního copywritingu, který Vám několikanásobně vrátí investované prostředky.

Při zadání by jste měli přesně specifikovat cíle a zaměření textu, a dodat co nejvíce podkladů, což by Vám nemělo dělat potíže, neboť o tématu toho jistě víte dost, aby jste svého copywritera nasměrovali ke správným zdrojům.

Dobrou proprietou pro práci copywritera je i předání terminologického slovníku zadavatelem – tedy fráze a klíčová slova, s kterými by měl copywriter vhodně pracovat.

Výborným podkladem pro práci je i seznam článků či vlastní texty zadavatele, který ví co chce sdělit a tématu dobře rozumí, ale s formou si neví rady. Není nic lepšího než kvalitní obsahově plný text odborníka oboru učesaný do vhodné formy kvalitním copywriterem, takový text je radost číst.

Vybírejte copywritery pokud možno s příbuzností k oboru, kterých se budou týkat Vaše texty. Není na škodu zjistit si rovněž jaké koníčky či aktivity Váš copywriter vykonává ve volném čase a zda- li nejsou příbuzné právě s Vaším tématem. Text psaný zaníceným provozovatelem určité činnosti má mnohdy velkou efektivitu při plnění zadaných cílů textového obsahu.

Pokud by jste rádi k tomuto článku něco doplnili, máte jedinečnou možnost podělit se o své názory v komentářích. V případě, že hledáte copywritera mohu Vám rovněž nabídnout spolupráci, případně Vás nasměrovat na copywritera blízkého Vašemu oboru. Neváhejte mne proto kdykoliv kontaktovat.

Poznámka pod čarou: na internetu je možné nalézt spoustu profesionálních agentur nabízejících copywriting v cenách přes 2000 i 5000 Kč, většinou jde o firmy, které  kromě copywritingu poskytují i jiné služby v oblasti internetového marketingu a SEO.  Cena je většinou takto vysoká, kvůli psaní textu více lidmi a nutností živit i organizátory, kteří tyto týmy vedou atd. Pokud je Váš rozpočet omezený rozhodně doporučuji podívat se po copywriterech na volné noze, jejichž ceny začínají na podobných částkách uvedených výše.

Nepleťte si copywritery s korektory!

S polečně s tímto článkem spouštím dočasnou akci v rámci mých služeb a to. Akce Levný Copywriting, více se dozvíte na speciální stránce o Copywritingu.

No tags

Link Building pomocí katalogů

Link Building pomocí katalogů

Dnes bych se rád zaměřil snad na nejznámější formu link buildingu, tedy budování zpětných odkazů a to registrace do katalogů. K této činnosti jsem poněkud skeptický ale ne proto, že by to nemělo žádny efekt pro SEO, ale především kvůli kvalitě jednotlivých registrátorů do katalogu. Tento článek popíše důležité, ba nejdůležitější pravidla, které by správný registrátor měl poskytnout a zvládat a zadavatele měla zajímat.

Registrace do katalogu, dělá každý

Budete se možná divit, ale registrace do katalogů zvládne opravdu každý, z tohoto důvodu se z ní bohužel stala nepřehledná a podivná služba, bez jasných pravidel. Nemám nic proti tomu aby si děti, či začátečníci přivydělávali na této službe ostatně zvládne ji opravdu každý, ale opravdu bych ji nedoporučil využívat majitelům webových stránek před malým vstupním testem – auditem, který by si každý měl před objednávkou zkusmo s vykonavatelem projít.

Na co se zaměřit

Kdykoliv mám potřebu registraci do katalogu provést pro některý z webů, na kterých pracuji ( velmi sporadicky ) hledám opravdu kvalitní službu. Z mého pohledu se ji opravdu nevyplatí zadávat “zkušeným” registrátorům s tisíci různých katalogů v ceně za registraci do jednoho z nich okolo 1 – 2 korun. Méně je někdy více a zkušený link builder to musí nejen vědět a potvrdit, ale především zdůraznit sám od sebe. V kamenných dobách Internetu, kdy byl každý odkaz velmi důležitý jsou ty tam, dnes je třeba vhodné katalogy pečlivě vybírat a s tím by Vám měl pomoci právě “registrátor do katalogů”. Pravidlo číslo jedna si dobře zapamatujte:

Vhodný katalog je základ!

Každý dobrý registrátor do katalogů má svůj aktualizovaný a tříděný seznam katalogů do kterých registruje a samozřejmě neustále hledá další a správně všechny kategorizuje. Druhé pravidlo nejen pro registrace do katalogů tedy zní:

Tématicky příbuzné a oborové katalogy jsou prioritou.

Jistě mi dáte za pravdu, že stránky o pečivu nepotřebují jakýkoliv odkaz z katalogu zaměřeného na sportovní vozy. S tématickou příbuzností souvisí také samotná kvalita katalogu, tedy především zda je možné přidat jakýkoliv odkaz bez toho aby byl “cenzurován” / moderován. Katalogy, kde může kdokoliv zaregistrovat cokoliv trpí přemírou spamu a katalog se stává pro vyhledávače ( o lidech nemluvě ) neautoritativním a jeho odkazová síla je na pomyslné nule. Tímto trpí bohužel spousta velkých katalogů, proto neopomínejte ani pravidlo číslo tři:

Menší katalog má v mnoha případech odkazovou sílu větší než obrovský katalog.

Jelikož je katalogů velká spousta, právě registrátor do katalogů by Vám měl být schopný nabídnout spíše několik menších tématických malých katalogů než obří katalogy, plné nerelevantních kategorií a spousty odkazů. Samozřejmě neříkám, že v některých obrovských katalozích se nevyplatí být – vyplatí ale spočítáte je na prstech jedné maximálně dvou rukou zdravého člověka. Dalším pravidlem a to s číslem čtyři je:

Počet katalogů, do kterého se vyplatí web registrovat je přímo úměrný zájmu o téma Vašeho webu.

Toto pravidlo je myslím všeříkající a jen bych uvedl malý příklad. Pokud vlastníte zpravodajský web se spoustou různých témat, katalogů do kterých se vyplatí registrovat Váš web díky spoustě témat, které bude Váš web řešit je obrovská. Každé užší téma si dokonce může zasloužit registraci do katalogu zvlášť. Při vhodném členění Vašeho webu to nebude problém a návratnost investice do registrace všech témat bude rovněž obrovská. Pokud na druhou stranu vlastníte web zaměřený na úzkoprofilové téma, například výroba bot pro baletní tanečníky, počet vhodných katalogů bude velmi nízký, bude se však rovněž hodit registrace do katalogů s taneční tématikou, kde bude rovněž relevance vysoká, ale jistě cítíte ten rozdíl, řekl bych tak 3000 : 30 (počet relevantních katalogů ) ve prospěch zpravodajského serveru.

Tento článek je pouze upozorněním, že preferování kvantity před kvalitou není správnou cestou v žádném oboru a v oblasti registrace do katalogů platí rovněž.

Podotýkám, že registrace do katalogů neprovádím, ale poptávám! Pokud provádíte registrace do katalogů můžete mi nabídnout své služby. Nabídky zasílejte na jeden z kontaktů. Specializuji se na jiné formy link buildingu a zajišťuji mnohé další služby spojené s Internetovým marketingem a SEO.

No tags

Správná terminologie Vás pustí dál

Správná tetrminologie má ZELENOU

V tomto článku pouze zvýrazním terminologickou chybu, která je v souvislosti se SEO opravdu hodně častá.

V důsledku popularizace SEO jako takového se do češtiny přenesl nesprávný výraz “SEO optimalizace”. Zkratka SEO v angličtině však znamená  Search Engine Optimization, jak je na tomto překladu dobře vidět, v použití fráze “SEO optimalizace” se po rozšíření zkratky dostáváme k nelogickému termínu “Search Engine Optimization optimalizace“.

Tohoto termínu tedy “SEO optimalizace” se však využívá velmi hojně a je myslím vhodné na těchto stránkách tento terminologický paskvil dementovat a doporučit používat následující termíny:

Jak již bylo na těchto stránkách zveřejněno SEO spadá do činností které jsou zaštítěny pod termínem “Internetový marketing” a dělí se následně na Organické SEO a Placené SEO.

Snažte se dodržovat terminologii a nepoužívejte výraz “SEO optimalizace“, zbytečně tak rozšiřujete tento nelogický termín.

No tags

Link building

Link building

Link building a tvorba, nebo chcete-li budování zpětných odkazů je činnost, která velmi dobře zapadá do internetového marketingu a je nedílnou součástí organického SEO. Co si pod tímto představuje mnoho lidí však není uplně to čím se opravdu zabývá. Nebo měl by se zabývat.

Co není link building?

Link buildingnení pouze registrace do katalogů. Samozřejmě je to ta, řekněme nejjednodušší část, kterou jste schopni sami realizovat a mezi žádostí a registrací do katalogu je jen pramálo překážek. Tohle je jeden z největších důvodů proč je tento pojem tak svázán právě s registrací do katalogů. Do link buildingu rovněž nepatří různé výměnné systémy a lišty, či patičky plné odkazů. Tohle za link building prostě nelze považovat.

Co by měl být link building?

Budování zpětných odkazů je docela dost časově náročnou činností, především právě další části, které se netýkají registrací do katalogů. Patří do nich především analýza konkurence, možných spřátelených webových stránek a následné vyjednávání o umístění zpětných odkazů na tyto nekonkurenční a spíše informativní stránky. A to většinou zdarma a na místa, kde je to žádoucí.

Link building obsahuje:

 • Analýzu konkurence.
 • Hledání možných spřátelených webových stránek.
 • Vyjednávání s webmastery, nebo lépe, majiteli těchto stránek.
 • Analýzu vybudovaných zpětných odkazů a jejich udržení aktuálnosti.

Hlavní cíle link buildingu

Pokud bychom se objektivně podívali na to, co je cílem link buildingujde o přivedení návštěvníka, kterého zajímá námi řešená, propagovaná, či jinak využívaná problematika. Již z tohoto důvodů je jasné že odkaz by měl být umístěn na tématicky podobném webu a viditelně, ideálně v tématicky zaměřeném článku – přímo v jeho textu.

Prostředky pro budování zpětných odkazů

Hlavním prostředkem pro budování zpětých odkazů, které budou přínosem pro naše vlastní stránky jsou:

 • Katalogy
 • Oborové katalogy
 • Čtečky RSS kanálů
 • Vyjednávací schopnosti
 • Tématicky stejně, či podobně zaměřené nekonkurenční stránky ideálně články

Je třeba si ujasnit, že je důležité to, kam člověka z cizích stránek přivedeme. Jedná se o landing page tedy přistávací stránku. Je důležité již z principu neodkazovat pouze na hlavní stránku – neboť ta většinou ( 99,9% ) není relevantní. Mnohem lepší je odkazovat na určitou stránku tématicky nejlépe zaměřenou té, z které je odkazováno. Důležitý je, a vždy bude uživatel, který následuje odkaz a vy jej musíte zaujmout tak, aby byl spokojen. Pokud totiž bude spokojen on – budou spokojeny i fulltextové vyhledávače.

Důležité je si rovněž říct, že link building není krátkodobou činností ale činností kontinuální a cílem není zvýšit pozice v SERPu jednotlivých vyhledávačů, ale relevantních návštěvníků vašich stránek, kteří naleznou to co hledají a důsledkem bude právě to, že Vás fulltextové vyhledávače za toto ocení zvýšením pozic v SERPu – ale pozor ne naopak! A pokud ano, tak krátkodobě než tento jednoduchý trik odhalí! Nezkoušejte obelstít fulltextové vyhledávače a snažte se mít třeba méně ale o to spokojenější návštěvníky, kteří na váš web nebudou pohlížet jako na spam, ale relevantní autoritativní zdroj informací, služeb či výrobků.

No tags

Text potažmo OBSAH je KRÁL

Text potažmo OBSAH je KRÁL

Na text je pohlíženo již několik tisíc let jako na důležitou součást předávající informaci, bez nutnosti účasti řečníka. Text jako základní prvek předání informací neverbálně má své podstatné místo i v internetovém marketingu. Nemohu než souhlasit s tvrzením “OBSAH je KRÁL”.Vhodné texty Vám ušetří nejen čas, ale přitáhnou na Váš web mnohem více návštěvníků.

Copywriting

Nebudu zde popisovat co znamená termín copywriting to je možné si přečíst na uvedeném odkazu. Rád bych se zaměřil na samotný styl psaní samotného textu upozornit na možné chyby a doporučit správné techniky.

Struktura textu

Text určený pro webové stránky má své je natolik specifický, že je potřeba na to pamatovat, a proto není vhodné a výrazně nedoporučuji čerpat text pro obsah webových stránek, například z propagačních materiálů, informačních letáků a podobně.  Internetové publikum má zcela jiné potřeby a priority a je na to třeba myslet!

Potřebnost odstavců

Je třeba se zaměřit na strukturu textu, tedy správně strukturovat dokument od hlavních nadpisů, až po méně důležité nadpisy. Nadpisy je třeba volit tak, aby bylo ihned zjistit zda daný odstavec internetový čtenář musí číst, a nebo je pro něj informace známá a může přejít na další část textu. Dělte text do odstavců a opatřete je jednoznačnými nadpisy. Z výzkumu bylo prokázáno, že návštěvníci webových stránek čtou nejdříve nadpisy, pokud je nezaujmou odchází, pokud začne číst a obsah neodpovídá nadpisu rovněž odchází. Nesnažte se mít přehnaně atraktivní nadpisy. Návštěvník bude frustrován, odejde a pravděpodobně se již nevrátí!

Formátování textu

Důležitým faktorem pro čtivý text je používání formátovacích prvků jakým jsou tučné písmo a kurzíva. Tučný text, podobně jako nadpisy prohlédne v rámci odstavce návštěvník jako první, a platí zde stejné pravidla jako u nadpisu, kurzívou jsou většinou značeny citace, či speciální připomínky, nebo odkazy v textu. Je dobré mít obé zastoupeno dostatečně, přemíra však spíše škodí. Zdůrazňujte tedy jen to co, je opravdu potřeba.

Barevnost

Vyhněte se barevným orgiím, a používejte minimum barev v textové části, pro zvýraznění používejte tučné písmo a kurzíva, případně červenou barvu pro varující text, nebo zelenou pro text pozitivní. Ideálním textem je však jednobarevný text v dostatečném kontrastu mezi barvou písma a pozadí.

Obrázky

Ve vašich článcích nepomíjejte také vhodné obrázky. Je vhodné vložit minimálně žádný, spíše však alespoň jeden a maximálně tři obrázky na jednu normo stranu.

Obsah textu

Obsahová část textu, která by měla být správnou strukturou vylepšena, by neměla trpět jazykovými nedostatky, překlepy, chybějící diakritikou a přemírou samotného textu či cizích slov.

Slovník pojmů, terminologie

Na Vaši stránku se dostane velké procento lidí, které problematika pouze zajímá a jsou v ní začátečníci. Terminologie, kterou používáte dnes a denně a na webu ji zveřejňujete může být návštěvníkovi cizí, nefrustrujte jej zbytečně a z terminologie, kterou používáte, vytvořte na svém webu terminologický slovník, nebo-li slovník pojmů. Sám o sobě pokud bude obsahově unikátní a zajímavý bude generovat nemalou návštěvnost Vašeho webu! Vhodně odkazujte přímo z textu na Váš veřejný slovník pojmů a prolinkujte tak obsahové části Vašeho webu což ocení nejen návštevník.

Stručnost a unikátnost

Není potřeba návštěvníka najednou zahltit spoustou informací, poskytujte informace v dostatečně velkých dávkách a nabídněte vhodně pokračování na další text, týkající se problematiky. Je vhodné ke každému textu sepsat krátky abstrakt, který v úvodu sdělí, co bude obsahem následujícího textu. Není určena žádná délka, nedporučuji však texty delší než jedna normo strana. Je potřeba rovněž nekopírovat text z jiných webů dodavatelů či vlastních tištěných materiálů. Pro webové stránky tvořte vlastní unikátní obsah. Nezpomínejte, že v dnešní době lidé dost spěchají a dlouhé texty, pokud nebudou nabité kvalitními informacemi, nebudou je číst.

Klíčová slova

Na webových stránkách je potřeba obsáhnout klíčová slova. Ta přivádějí návštěvníky a pokud nebudou v textu použita težko Vaše stránky vyhledávače svým uživatelům na dotazy a fráze nabídnou ve výsledcích vyhledávání. Podíl v samotném textu, který je obecně doporučován okolo 3 – 10% bych já nedoporučil, přemíra klíčových slov tedy jejich počet ať už v jakémkoliv procentuálním zastoupení je důležitější. Nesnažte se do textu vložit přesnou frázi, na kterou chcete z vyhledávače návštěvníky přivést. Vyhledávače umí lemmatizovat. Využívejte proto i jiných pádů, než pouze prvního, skloňujte a časujte text je pak čitelný a nepůsobí strojovým dojmem. Doporučuji tedy na stránce mít kolem pěti klíčových slov na jednu normo stránku což by mělo bez obav stačit, nezapomeňte je také zvýraznit tučně a kurzívy ( ne všechny ) a měla by se nacházet, také v nadpisech a podnadpisech, ovšem ne za cenu horší čitelnosti!

Závěr:

Text který píšete, nebo necháváte psát by měl být hlavně nabitý informacemi, strukturovaný, přehledný, čitelný, bez chyb, s rozumným zastoupením klíčových slov, a především by měl být obsah webových stránek tvořen pro uživatele a ne pro vyhledávače! Proč? Neboť Vyhledávače se snaží napodobit své uživatele tak, aby pomocí nich vyhledávali, čím dál více se přibližuje “vnímání” vyhledávačů, vnímání a potřebám uživatelů. Hodnotný obsah pro uživatele nejen pomocí vyhledávačů, ale i přirozených zpětných odkazů přivede na Vaše stránky plné hodnotného a čtivého obsahu spoustu návštěvníků. Doporučení na závěr, ne každý je schopen napsat hodnotný obsah, vybírejte si Copywritery, podle předložených referencí a články si přečtěte, pokud se Vás dokáží zaujmout je velká pravděpodobnost, že dokáže kvalitně poskytnout své služby i Vám. Na obsahu se nevyplatí šetřit. Nepište texty pokud s tím nemáte zkušenosti, sbírejte je například blogováním. Text profesionála se vyplatí. Opravdu platí, že OBSAH je KRÁL.

No tags

Úspěšní podnikatelé

Úspěšní profesionálové

V tomto článku, který bude mít pravděpodobně několik dílů, bych rád poukázal, na věty které by rozhodně neměl říkat SEO profesionál, kterému chcete jako zadavatelé svěřit finance na SEO.

1.) Dostaneme Vás na tu a tu pozici.

Nelze zaručit jakoukoliv pozici na jakýkoliv dotaz v SERP.

2.) Změny které jsme provedli budou mít trvalý efekt.

Tohle je snad ta největší hloupost. SEO, není krátkodobá záležitost. A je třeba vypěstovat si správné návyky a ty provádět stále. Nemluvím zde samozřejmě o jednorázové úpravě webové stránky.

3.) Na SEO Vám stačím já, programuji již dlouho.

Častým omylem s kterým se setkávám je, že správné SEO dělá hlavně programátor. NE, ten pouze implementuje část on-page faktorů. Kvalitní SEO už mnohem více záleží na dalších faktorech a jsou zde potřeba především lingvistické kvality. A schopnost kompozice textu s použitím vhodných klíčových slov.

4.) SEO dělám roky, ranky mám tolik a tolik.

SEO se neměří pomocí ranku, sebevětší rank nezaručí, že se v SERP budete umisťovat na předních příčkách!

5.) Vybral jsem klíčové slovo, na které budeme optimalizovat.

Snad nejhorší možná věta, kterou může SEO profesionál říct. Kvalitní a dlouhodobé SEO, rozhodně nezávisí na jednom či několika málo klíčových slovech ( v hodně specifických případech ano, ale je to tak 0,0001% webových stránek )

No tags

<< Latest posts

Tag Cloud