Články .tez.cz | Weblog o internetovém marketingu, seo, copywritingu, reklamě a monetizaci

Archive for Únor 2009

Správná terminologie Vás pustí dál

Správná tetrminologie má ZELENOU

V tomto článku pouze zvýrazním terminologickou chybu, která je v souvislosti se SEO opravdu hodně častá.

V důsledku popularizace SEO jako takového se do češtiny přenesl nesprávný výraz “SEO optimalizace”. Zkratka SEO v angličtině však znamená  Search Engine Optimization, jak je na tomto překladu dobře vidět, v použití fráze “SEO optimalizace” se po rozšíření zkratky dostáváme k nelogickému termínu “Search Engine Optimization optimalizace“.

Tohoto termínu tedy “SEO optimalizace” se však využívá velmi hojně a je myslím vhodné na těchto stránkách tento terminologický paskvil dementovat a doporučit používat následující termíny:

Jak již bylo na těchto stránkách zveřejněno SEO spadá do činností které jsou zaštítěny pod termínem “Internetový marketing” a dělí se následně na Organické SEO a Placené SEO.

Snažte se dodržovat terminologii a nepoužívejte výraz “SEO optimalizace“, zbytečně tak rozšiřujete tento nelogický termín.

No tags

Link building

Link building

Link building a tvorba, nebo chcete-li budování zpětných odkazů je činnost, která velmi dobře zapadá do internetového marketingu a je nedílnou součástí organického SEO. Co si pod tímto představuje mnoho lidí však není uplně to čím se opravdu zabývá. Nebo měl by se zabývat.

Co není link building?

Link buildingnení pouze registrace do katalogů. Samozřejmě je to ta, řekněme nejjednodušší část, kterou jste schopni sami realizovat a mezi žádostí a registrací do katalogu je jen pramálo překážek. Tohle je jeden z největších důvodů proč je tento pojem tak svázán právě s registrací do katalogů. Do link buildingu rovněž nepatří různé výměnné systémy a lišty, či patičky plné odkazů. Tohle za link building prostě nelze považovat.

Co by měl být link building?

Budování zpětných odkazů je docela dost časově náročnou činností, především právě další části, které se netýkají registrací do katalogů. Patří do nich především analýza konkurence, možných spřátelených webových stránek a následné vyjednávání o umístění zpětných odkazů na tyto nekonkurenční a spíše informativní stránky. A to většinou zdarma a na místa, kde je to žádoucí.

Link building obsahuje:

  • Analýzu konkurence.
  • Hledání možných spřátelených webových stránek.
  • Vyjednávání s webmastery, nebo lépe, majiteli těchto stránek.
  • Analýzu vybudovaných zpětných odkazů a jejich udržení aktuálnosti.

Hlavní cíle link buildingu

Pokud bychom se objektivně podívali na to, co je cílem link buildingujde o přivedení návštěvníka, kterého zajímá námi řešená, propagovaná, či jinak využívaná problematika. Již z tohoto důvodů je jasné že odkaz by měl být umístěn na tématicky podobném webu a viditelně, ideálně v tématicky zaměřeném článku – přímo v jeho textu.

Prostředky pro budování zpětných odkazů

Hlavním prostředkem pro budování zpětých odkazů, které budou přínosem pro naše vlastní stránky jsou:

  • Katalogy
  • Oborové katalogy
  • Čtečky RSS kanálů
  • Vyjednávací schopnosti
  • Tématicky stejně, či podobně zaměřené nekonkurenční stránky ideálně články

Je třeba si ujasnit, že je důležité to, kam člověka z cizích stránek přivedeme. Jedná se o landing page tedy přistávací stránku. Je důležité již z principu neodkazovat pouze na hlavní stránku – neboť ta většinou ( 99,9% ) není relevantní. Mnohem lepší je odkazovat na určitou stránku tématicky nejlépe zaměřenou té, z které je odkazováno. Důležitý je, a vždy bude uživatel, který následuje odkaz a vy jej musíte zaujmout tak, aby byl spokojen. Pokud totiž bude spokojen on – budou spokojeny i fulltextové vyhledávače.

Důležité je si rovněž říct, že link building není krátkodobou činností ale činností kontinuální a cílem není zvýšit pozice v SERPu jednotlivých vyhledávačů, ale relevantních návštěvníků vašich stránek, kteří naleznou to co hledají a důsledkem bude právě to, že Vás fulltextové vyhledávače za toto ocení zvýšením pozic v SERPu – ale pozor ne naopak! A pokud ano, tak krátkodobě než tento jednoduchý trik odhalí! Nezkoušejte obelstít fulltextové vyhledávače a snažte se mít třeba méně ale o to spokojenější návštěvníky, kteří na váš web nebudou pohlížet jako na spam, ale relevantní autoritativní zdroj informací, služeb či výrobků.

No tags

Úno/09

21

URL = Uniform Resource Locator

URL = Uniform Resource Locator – jednotný lokátor zdrojů – je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

No tags

Úno/09

21

Fulltextové vyhledávače

Fulltextové vyhledávače – jsou webové stránky, které umožňují vyhledávání v celém internetu na základě klíčových slov a frází. Vyhledávání funguje tak, že hledané slovo či výraz je porovnáván s textovým obsahem všech stránek, nejen tedy s nadpisem či URL. Stránky ukládají do obrovské databáze, kterou využívají tyto vyhledávače roboti.

No tags

Úno/09

21

Robot = Crawler = Spider = Bot

Robot, crawler, spider a bot – jsou různými názvy pro automatizovaný program, který je součástí fulltextového vyhledávače, prozkoumává internetové stránky, následuje jejich odkazy, shromažďuje jejich textový obsah a vše ukládá do databáze. Tito roboti pravidelně monitorují internet a aktualizují fulltextové databáze internetových fulltextových vyhledávačů.

No tags

Landing page – cílová stránka, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na zpětný či placený odkaz. Cílová stránka musí vždy navazovat na odkaz a rozšiřovat doplňovat či nabízet jiný pohled na problematiku v případě neplaceného odkazu. V případě inzerátu či odkaz ve vyhledávači, je nutné dále jej rozvinout a nabídnout odpovídající akci

No tags

Úno/09

21

Organické SEO

Organické SEO je SEO, které se soustředí pouze na přístup návštěvníků skrze internetové vyhledávače a zpětné odkazy. Provoz na stránkách, tedy přísun návštěvníku je dosažen pomocí přirozených metod, například Link buildingu a né použitím PPC reklamy, nebo jiné placené reklamy.

No tags

Úno/09

21

PPC = Pay Per Click

Pay Per Click nebo-li platba za proklik je forma placené reklamy a součást marketingu ve vyhledávačích. V PPC systémech se platí za každý proklik uživatele. Pay per click služby nabízí například AdWords, Sklik, AdFox, MSN Marketing, eTarget, nebo Yahoo! Marketing.
První místo ve vyhledávačích lze dosáhnout skrze nastavení ceny za proklik. V mnoha případech se využívá paralelně spolu s organickým SEO.

No tags

Link building – budování zpětných odkazů. Zpětné odkazy z jiných webů, přivádějí nové uživatele na vaše stránky a zlepšují jejich pozice ve vyhledávačích, neboť zvyšují odkazovou popularitu vašeho webu.Link Building má mnoho forem, do kterých patří například registrace do katalogů, PR články, či získávání odkazů ze stránek tématicky podobně zaměřených.

No tags

Tag Cloud