Články .tez.cz | Weblog o internetovém marketingu, seo, copywritingu, reklamě a monetizaci

CAT | Marketing

Jistě mi dáte za pravdu, že banner je jedním ze základních prvků a snad nejznámějším reklamním prvkem na internetu. Bohužel ne vždy je zvládnutý tak, aby měl vysokou efektivitu.

Obsah je král platí také pro banner!

Mnohdy je při tvorbě reklamního banneru dán prostor pro ztvárnění a celého duchu banneru pouze (dále…)

No tags

Bře/10

29

Marketingová lest, psychologie skupiny

Možná jste se s tím setkali i vy. Jdete kolem nějakého stánku, kde je několik lidí z nichž pár přímo hltá každé slovo prodejce a snaží se nakoupit a využít veškerých slev, které mu obchodník poskytuje. Může jít o chytrý trik, kterého občas využívají prodejci.

Jak jsem došel k této myšlence

Na toto téma jsem narazil když jsem jednou jel s kamarádem v MHD v nočních hodinách tramvají. Na zastávce tehdy stálo několik lidí včetně (dále…)

No tags

Zář/09

28

Proč jste klikli na inzerát?

Minulý týden, velmi tajně a za záhadných okolností byl spuštěn test psychologického vlivu textu na jedince. Jak dopadl a co jsem zjistil se můžete zadarmo dočíst na následujících řádcích.

Pravopis opravdu není podstatný

z nadpisu si chytřejší z Vás již domysleli, že jsem testoval, jak reagují uživatelé na PPC reklamu, ve které se nachází nějaká gramatická, či stylistická chyba. Z mého A/B testování, kdy na shodná klíčová slova (dále…)

No tags

Jelikož peníze hýbou světem, tak i v internetovém marketingu mají své podstatné místo. Určení rozpočtu pro internetový marketing je pro mnohé oříšek. Pokusím se zde shrnout body ovlivňující konečný rozpočet.

 1. Výdaje plně pod kontrolou

  Výdaje plně pod kontrolou

  Kvalita webu

 2. Stáří webu a domény
 3. Množství a kvalita obsahu
 4. Míra konkurence v daném oboru

Toto jsou dle mého nejdůležitější body pro určení nákladů na internetový marketing. Abych Vás uvedl k lepšímu obrazu rozeberu jednotlivé body v následujících odstavcích.

Kvalita webu

Pro mnohého těžko kvantifikovatelný údaj, pro odborníka již rutina. Kvalitu webu ovlivňuje informační architektura webu, jeho přístupnost a použitelnost. Shrnujícím pro toto kritérium je technická a uživatelská příjemnost. Uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní, šablona by měla být správně na kódována a neměla by klást překážek ani uživatelům normálním a postiženým a už vůbec né tomu nejpostiženějšímu – tedy fulltextovému vyhledávači.

Cenu ovlivňuje: (dále…)

No tags

Čer/09

14

Výběr vhodné formy webové prezentace

Dnešní článek bude zaměřen na všechny, kteří se chystají budovat nebo již budují své webové prezentace. Webová prezentace může mít jen několik stránek, ale může být také rozsáhlým webovým portálem. Zvolte která forma je pro Vás vhodná a na kterou budete mít dostatek času i prostředků.

Webová prezentace je základní součástí marketingové prezentace dneška, je dobré zvážit kolik jsme schopni do ní investovat a to nejen peněz, ale především času. Rád bych v tomto článku vyvrátil běžný omyl, že vytvořením webové prezentace ( koupením, naprogramováním ), máme hotovo.  Život webu začíná až po jeho doprogramování a nikdy nekončí, dokud je potřeba cokoliv prezentovat – rozumějte, dokud například firma nezkrachuje.

Způsobů prezentace je však celá řada a při prohlížení některých váhám, o jaké sdělení se tato prezentace pokouší. Né vždy je totiž dobré stavět portál či obrovskou prezentaci. Na druhou stranu se mi někdy zdá, že prezentace je jen takový doplněk a tvorba jednotlivých webů se zastavila někdy v roce 1998. Dále se pokusím rozdělit prezentace podle velikosti.

Jednostránková prezentace

Forma propagace pomocí jednostránkové prezentace, je jistě dobrou alternativou pro obory či osobnosti, kteří nepotřebují svůj obor jakkoliv představovat ani se propagovat. Taková prezentace by měla sloužit pouze informativně a to především jako místo předání kontaktních informací na samotného člověka či jiný subjekt. Je vhodná navíc spíše pro známé subjekty, které vyhledávají lidé podle jména.

Klady:

 • časová nenáročnost pro správu
 • cena

Zápory:

 • žádná přidaná hodnota
 • předání pouze kontaktních informací

Několika stránková prezentace

Do této kategorie spadají weby s nízkým počtem stránek, na kterých jsou většinou uvedeny kromě kontaktních informací, také aktuality z oboru případně další doplňující informace.  Taková prezentace je většinou vhodná pro subjekty, které mají potřebu předávat aktuální informace a případně editovat ty již předané. Zde se již většinou hodí mít redakční systém, případně webmastera, který tyto informace dokáže umístit na web.

Klady:

 • předávání aktuálních informací
 • lepší možnost zaujmout návštěvníky

Zápory:

 • vyšší časová náročnost pro správu
 • vyšší cena

Obsáhlá prezentace

Může jít o kombinaci více webových prezentací, jejichž základem je několika stránková prezentace. U takovéto prezentace je důležité zvážit, zda-li budete schopni tvořit dostatek obsahu, případně budete-li mít na kvalitního copywritera. Velmi důležité je, publikovat pravidelně! To jak často budete publikovat nové články či multimediální obsah je na Vás, pokud však nebudete schopni uveřejnit nějaký obsah alespoň jednou za měsíc, pro Vaše potřeby by mohla stačit několika stránková prezentace. Pokud se ve Vašem oboru stále něco děje, doporučuji Vám nechat si vytvořit k webové prezentaci i profesionální weblog, jako je například tento, na kterém můžete publikovat nové informace ve formě, která je dnes velmi používaná.

Klady:

 • předávání aktuálních informací
 • výborná možnost zaujmout návštěvníky a proměnit je v zákazníky
 • budování dobrého jména
 • vyšší zájem návštěvníků a zákazníků

Zápory:

 • velká časová náročnost na správu
 • vyšší cena
 • potřeba kvalitního a pravidelně publikovaného obsahu

Portálové prezentace

Do této kategorie je možné zařadit všechny webové prezentace, na kterých je denně publikováno i několik článků. Tato webová prezentace většinou poskytuje největší množství návštěvníků, které je možné proměňovat v zákazníky. Většinou již ale potřebuje i několik lidí pro tvorbu obsahu a samotnou správu. Je důležité dodržovat a pevně stanovit vnitřní politiku kvality, neboť mnoho obsahu někdy přináší problém snížených nároků na kvalitu a to již může ohrozit Vaše dobré jméno v oboru. Na druhou stranu je však obrovským zdrojem zpětné vazby a dává další možnosti monetizace, například z reklamy. Pokud je portál kvalitní Vaše dobré jméno je ještě více budováno a stáváte se špičkami v oboru. Někdy je vhodné vytvořit rovněž strategické partnerství s více lidmi či subjekty z oboru.

Klady:

 • informační hodnota = rostoucí cena budovaného portálu
 • obrovská možnost zaujmout návštěvníky a proměnit je v zákazníky
 • budování dobrého jména = špičky v oboru
 • vyšší zájem návštěvníků a zákazníků
 • řada možností další monetizace
 • zpětná vazba návštěvníků a zákazníků
 • možnost předání marketingových informací vlastnímu publiku

Zápory:

 • velká časová náročnost na správu – i několik lidí na fulltime
 • potřeba investice spousty finančních prostředků
 • nutnost kvalitního a pravidelně publikovaného obsahu
 • možné organizační problémy

Jak vidíte možností co se velikosti webové prezentace týče, je opravdu hodně. Při přípravě Vaší webové prezentace dobře zvažte zda-li budete mít dostatek času i prostředků pro danou velikost Vaší webové prezentace. Méně je totiž někdy více. Není nic horšího než vrhnout se po hlavě do obrovského projektu s minimální představou finanční a časové náročnosti a přicházet tak o obě cenné komodity.

No tags

Peníze hýbou světem

Peníze hýbou světem

V tomto článku se zaměřím na jednu z nejtěžších a pro mnohé nejpodstatnější část Copywritingu a to jeho cena. V článku pokud je uvedena cena, jde vždy o cenu za normo stranu textu.

Ze zkušeností při psaní pro internetová i tištěná média mohu říct, že lze zadavatele tvorby textu seřadit do několika skupin.

 • Tištěná vydavatelství
 • Webová vydavatelství
 • Náhodný zájemce o text určený pro web, nebo do tisku, letáčky či podobné použití

V minulém článku o copywritingu s názvem Copywriting – Píšeme text pro webové stránky, jsem v samotném závěru zdůraznil, že na obsahu se nevyplatí šetřit. V poslední době mi však připadá, že odborný text je velmi podceňován, neboť nabídka “zkušených copywriterů studentů”, je považována mnohými za standard. Ceny kteří tito lidé požadují za své služby jsou tristní vzhledem ke kvalitě, ale na druhou stranu, člověk nezkušený v oboru, považuje texty za kvalitní a cenově příznivé vůči opravdu kvalitnímu textu, který plní účel zadavatele.

Jak copywriter určuje cenu svého textu

V této části popíši jak určuji cenu svého textu já. Je běžnou praxí určovat cenu textu obdobným způsobem. Každý je však originál a může do ceny zahrnovat další faktory, či některé věci nemusí brát v potaz vůbec. Záleží na mnoha faktorech, ale nejdůležitějšími pro mne jsou:

 • Téma ( Pro mne známé / neznámé )
 • Délka textu
 • Složitost, terminologická specifika
 • Potřeba rešerše tématu
 • Dodání podkladů
 • Cíl textu
 • Způsob prezentace ( tištěná / webová )
 • Uvedení autora ( odkazování na mne, či uvedení kontaktu )
 • Kvalita komunikace se zadavatelem
 • Stálost zákazníka

Tyto faktory jsou pro určení ceny textu pro mne důležité. Pokud píši vypravování o zážitcích, kterých jsem byl svědkem, honorování považuji spíše za bonus a možnost osobní prezentace, většinou jde o tištěné magazíny. Pokud jde o text cílený komerčně a s jasným požadavkem na efektivnost a záměr textu, je třeba dále zvážit náročnost tématu. Pokud o tématu nic nevím, nebo o něm něco vím jen okrajově, vždy požaduji dodání nějakého materiálu – text je samozřejmě nákladnější, neboť pro sepsání kvalitního textu je potřeba obětovat dostatek času přípravám – což někteří zadavatelé bohužel nechápou. Někdy je potřeba nechat si udělat rešerši tématu, což je u některých oborů velmi nákladná a časově náročná záležitost, a někdy je potřeba přečíst i několik knih, aby se člověk dostal dostatečně hluboko do tématu, aby byl schopný o něm něco napsat. Samozřejmě záleží na rozsahu a bližší specifikaci textu a hlavně požadované kvalitě a odbornosti.

Výše jsem uvedl několik faktorů ovlivňujících cenu textu v nadcházejících řádcích, bych chtěl pouze pro představu nastínit jednotlivé rozsahy cen textů. Cena je vždy rozdělena pro ( tištěné médium | webové médium ). Rozsah cen je závislý na kvalitě copywritera a jeho lingvistických schopností, jde ovšem o copywriting vyšší úrovně.

 • Obecné téma  z vlastní zkušenosti či oboru – copywriter tématu rozumí ( 400 – 750 Kč | 250 – 500 Kč )
 • Specifické téma bez potřeby rešerše s dodáním podkladů ( 500 – 900 Kč | 300 – 750 Kč )
 • Specifické téma bez potřeby rešerše bez dodání podkladů ( 750 – 1200 Kč | 500 – 900 Kč )
 • Specifické téma s potřebou hlubší rešerše ( 1000 – 2000 Kč | 750 – 1500 Kč )

Osobně dávám přednost dlouhodobé spolupráci, kdy téma o kterém mám napsat text je probíráno několikrát, případně na více normo stran textu. V tuto chvíli vždy poskytuji výraznou slevu na všechny texty, neboť se téma jednou naučím, a dále jej již znám a mohu o něm psát dlouhodoběji. Je to oboustranně výhodné.

Několik rad na závěr

Jako zadavatel napsání textu, by jste měl zvážit co od textu čekáte, a jak vysoká pro Vás bude jeho hodnota, když uvážíte, že text může být vystaven například na webu i několik desítek let, pokud nejde o nějakou aktualitu, vyplatí se investovat do kvalitního copywritingu, který Vám několikanásobně vrátí investované prostředky.

Při zadání by jste měli přesně specifikovat cíle a zaměření textu, a dodat co nejvíce podkladů, což by Vám nemělo dělat potíže, neboť o tématu toho jistě víte dost, aby jste svého copywritera nasměrovali ke správným zdrojům.

Dobrou proprietou pro práci copywritera je i předání terminologického slovníku zadavatelem – tedy fráze a klíčová slova, s kterými by měl copywriter vhodně pracovat.

Výborným podkladem pro práci je i seznam článků či vlastní texty zadavatele, který ví co chce sdělit a tématu dobře rozumí, ale s formou si neví rady. Není nic lepšího než kvalitní obsahově plný text odborníka oboru učesaný do vhodné formy kvalitním copywriterem, takový text je radost číst.

Vybírejte copywritery pokud možno s příbuzností k oboru, kterých se budou týkat Vaše texty. Není na škodu zjistit si rovněž jaké koníčky či aktivity Váš copywriter vykonává ve volném čase a zda- li nejsou příbuzné právě s Vaším tématem. Text psaný zaníceným provozovatelem určité činnosti má mnohdy velkou efektivitu při plnění zadaných cílů textového obsahu.

Pokud by jste rádi k tomuto článku něco doplnili, máte jedinečnou možnost podělit se o své názory v komentářích. V případě, že hledáte copywritera mohu Vám rovněž nabídnout spolupráci, případně Vás nasměrovat na copywritera blízkého Vašemu oboru. Neváhejte mne proto kdykoliv kontaktovat.

Poznámka pod čarou: na internetu je možné nalézt spoustu profesionálních agentur nabízejících copywriting v cenách přes 2000 i 5000 Kč, většinou jde o firmy, které  kromě copywritingu poskytují i jiné služby v oblasti internetového marketingu a SEO.  Cena je většinou takto vysoká, kvůli psaní textu více lidmi a nutností živit i organizátory, kteří tyto týmy vedou atd. Pokud je Váš rozpočet omezený rozhodně doporučuji podívat se po copywriterech na volné noze, jejichž ceny začínají na podobných částkách uvedených výše.

Nepleťte si copywritery s korektory!

S polečně s tímto článkem spouštím dočasnou akci v rámci mých služeb a to. Akce Levný Copywriting, více se dozvíte na speciální stránce o Copywritingu.

No tags

Text potažmo OBSAH je KRÁL

Text potažmo OBSAH je KRÁL

Na text je pohlíženo již několik tisíc let jako na důležitou součást předávající informaci, bez nutnosti účasti řečníka. Text jako základní prvek předání informací neverbálně má své podstatné místo i v internetovém marketingu. Nemohu než souhlasit s tvrzením “OBSAH je KRÁL”.Vhodné texty Vám ušetří nejen čas, ale přitáhnou na Váš web mnohem více návštěvníků.

Copywriting

Nebudu zde popisovat co znamená termín copywriting to je možné si přečíst na uvedeném odkazu. Rád bych se zaměřil na samotný styl psaní samotného textu upozornit na možné chyby a doporučit správné techniky.

Struktura textu

Text určený pro webové stránky má své je natolik specifický, že je potřeba na to pamatovat, a proto není vhodné a výrazně nedoporučuji čerpat text pro obsah webových stránek, například z propagačních materiálů, informačních letáků a podobně.  Internetové publikum má zcela jiné potřeby a priority a je na to třeba myslet!

Potřebnost odstavců

Je třeba se zaměřit na strukturu textu, tedy správně strukturovat dokument od hlavních nadpisů, až po méně důležité nadpisy. Nadpisy je třeba volit tak, aby bylo ihned zjistit zda daný odstavec internetový čtenář musí číst, a nebo je pro něj informace známá a může přejít na další část textu. Dělte text do odstavců a opatřete je jednoznačnými nadpisy. Z výzkumu bylo prokázáno, že návštěvníci webových stránek čtou nejdříve nadpisy, pokud je nezaujmou odchází, pokud začne číst a obsah neodpovídá nadpisu rovněž odchází. Nesnažte se mít přehnaně atraktivní nadpisy. Návštěvník bude frustrován, odejde a pravděpodobně se již nevrátí!

Formátování textu

Důležitým faktorem pro čtivý text je používání formátovacích prvků jakým jsou tučné písmo a kurzíva. Tučný text, podobně jako nadpisy prohlédne v rámci odstavce návštěvník jako první, a platí zde stejné pravidla jako u nadpisu, kurzívou jsou většinou značeny citace, či speciální připomínky, nebo odkazy v textu. Je dobré mít obé zastoupeno dostatečně, přemíra však spíše škodí. Zdůrazňujte tedy jen to co, je opravdu potřeba.

Barevnost

Vyhněte se barevným orgiím, a používejte minimum barev v textové části, pro zvýraznění používejte tučné písmo a kurzíva, případně červenou barvu pro varující text, nebo zelenou pro text pozitivní. Ideálním textem je však jednobarevný text v dostatečném kontrastu mezi barvou písma a pozadí.

Obrázky

Ve vašich článcích nepomíjejte také vhodné obrázky. Je vhodné vložit minimálně žádný, spíše však alespoň jeden a maximálně tři obrázky na jednu normo stranu.

Obsah textu

Obsahová část textu, která by měla být správnou strukturou vylepšena, by neměla trpět jazykovými nedostatky, překlepy, chybějící diakritikou a přemírou samotného textu či cizích slov.

Slovník pojmů, terminologie

Na Vaši stránku se dostane velké procento lidí, které problematika pouze zajímá a jsou v ní začátečníci. Terminologie, kterou používáte dnes a denně a na webu ji zveřejňujete může být návštěvníkovi cizí, nefrustrujte jej zbytečně a z terminologie, kterou používáte, vytvořte na svém webu terminologický slovník, nebo-li slovník pojmů. Sám o sobě pokud bude obsahově unikátní a zajímavý bude generovat nemalou návštěvnost Vašeho webu! Vhodně odkazujte přímo z textu na Váš veřejný slovník pojmů a prolinkujte tak obsahové části Vašeho webu což ocení nejen návštevník.

Stručnost a unikátnost

Není potřeba návštěvníka najednou zahltit spoustou informací, poskytujte informace v dostatečně velkých dávkách a nabídněte vhodně pokračování na další text, týkající se problematiky. Je vhodné ke každému textu sepsat krátky abstrakt, který v úvodu sdělí, co bude obsahem následujícího textu. Není určena žádná délka, nedporučuji však texty delší než jedna normo strana. Je potřeba rovněž nekopírovat text z jiných webů dodavatelů či vlastních tištěných materiálů. Pro webové stránky tvořte vlastní unikátní obsah. Nezpomínejte, že v dnešní době lidé dost spěchají a dlouhé texty, pokud nebudou nabité kvalitními informacemi, nebudou je číst.

Klíčová slova

Na webových stránkách je potřeba obsáhnout klíčová slova. Ta přivádějí návštěvníky a pokud nebudou v textu použita težko Vaše stránky vyhledávače svým uživatelům na dotazy a fráze nabídnou ve výsledcích vyhledávání. Podíl v samotném textu, který je obecně doporučován okolo 3 – 10% bych já nedoporučil, přemíra klíčových slov tedy jejich počet ať už v jakémkoliv procentuálním zastoupení je důležitější. Nesnažte se do textu vložit přesnou frázi, na kterou chcete z vyhledávače návštěvníky přivést. Vyhledávače umí lemmatizovat. Využívejte proto i jiných pádů, než pouze prvního, skloňujte a časujte text je pak čitelný a nepůsobí strojovým dojmem. Doporučuji tedy na stránce mít kolem pěti klíčových slov na jednu normo stránku což by mělo bez obav stačit, nezapomeňte je také zvýraznit tučně a kurzívy ( ne všechny ) a měla by se nacházet, také v nadpisech a podnadpisech, ovšem ne za cenu horší čitelnosti!

Závěr:

Text který píšete, nebo necháváte psát by měl být hlavně nabitý informacemi, strukturovaný, přehledný, čitelný, bez chyb, s rozumným zastoupením klíčových slov, a především by měl být obsah webových stránek tvořen pro uživatele a ne pro vyhledávače! Proč? Neboť Vyhledávače se snaží napodobit své uživatele tak, aby pomocí nich vyhledávali, čím dál více se přibližuje “vnímání” vyhledávačů, vnímání a potřebám uživatelů. Hodnotný obsah pro uživatele nejen pomocí vyhledávačů, ale i přirozených zpětných odkazů přivede na Vaše stránky plné hodnotného a čtivého obsahu spoustu návštěvníků. Doporučení na závěr, ne každý je schopen napsat hodnotný obsah, vybírejte si Copywritery, podle předložených referencí a články si přečtěte, pokud se Vás dokáží zaujmout je velká pravděpodobnost, že dokáže kvalitně poskytnout své služby i Vám. Na obsahu se nevyplatí šetřit. Nepište texty pokud s tím nemáte zkušenosti, sbírejte je například blogováním. Text profesionála se vyplatí. Opravdu platí, že OBSAH je KRÁL.

No tags

Tag Cloud