Články .tez.cz | Weblog o internetovém marketingu, seo, copywritingu, reklamě a monetizaci

CAT | Slovník pojmů

Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.

Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či animací (typicky ve formátu GIF nebo statický formát JPEG), později se také rozšířil formát o kombinaci s HTML nebo JavaScriptovým kódem umožňujícím dynamické načítání obsahu nebo interakci s uživatelem (typicky formuláře). Těmto rozšířeným formátům kombinujícím grafiku a kód se říká richmedia a zahrnuje i specifické grafické formáty pouštěné v prohlížeči pomocí pluginů. Nejznámějším takovýmto specifickým formátem je Flash od společnosti Macromedia, který umožňuje jistou míru interaktivity – reakce na pohyb myší nad bannerem, použití zvuků, videa, apod.

No tags

Zář/09

3

Long tail = Dlouhý ocas

Long tail, neboli “dlouhý ocas”, je zažitou frází, používanou ve světě internetového marketingu, potažmo oboru SEO. Jedná se fráze zadávané do vyhledávačů, které jsou vyhledávané méně často než obecná slova, zpravidla jsou ale (dále…)

No tags

Čer/09

2

Rešerše

Rešerše je sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická), vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů).

No tags

Správná terminologie Vás pustí dál

Správná tetrminologie má ZELENOU

V tomto článku pouze zvýrazním terminologickou chybu, která je v souvislosti se SEO opravdu hodně častá.

V důsledku popularizace SEO jako takového se do češtiny přenesl nesprávný výraz “SEO optimalizace”. Zkratka SEO v angličtině však znamená  Search Engine Optimization, jak je na tomto překladu dobře vidět, v použití fráze “SEO optimalizace” se po rozšíření zkratky dostáváme k nelogickému termínu “Search Engine Optimization optimalizace“.

Tohoto termínu tedy “SEO optimalizace” se však využívá velmi hojně a je myslím vhodné na těchto stránkách tento terminologický paskvil dementovat a doporučit používat následující termíny:

Jak již bylo na těchto stránkách zveřejněno SEO spadá do činností které jsou zaštítěny pod termínem “Internetový marketing” a dělí se následně na Organické SEO a Placené SEO.

Snažte se dodržovat terminologii a nepoužívejte výraz “SEO optimalizace“, zbytečně tak rozšiřujete tento nelogický termín.

No tags

Úno/09

21

URL = Uniform Resource Locator

URL = Uniform Resource Locator – jednotný lokátor zdrojů – je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

No tags

Úno/09

21

Fulltextové vyhledávače

Fulltextové vyhledávače – jsou webové stránky, které umožňují vyhledávání v celém internetu na základě klíčových slov a frází. Vyhledávání funguje tak, že hledané slovo či výraz je porovnáván s textovým obsahem všech stránek, nejen tedy s nadpisem či URL. Stránky ukládají do obrovské databáze, kterou využívají tyto vyhledávače roboti.

No tags

Úno/09

21

Robot = Crawler = Spider = Bot

Robot, crawler, spider a bot – jsou různými názvy pro automatizovaný program, který je součástí fulltextového vyhledávače, prozkoumává internetové stránky, následuje jejich odkazy, shromažďuje jejich textový obsah a vše ukládá do databáze. Tito roboti pravidelně monitorují internet a aktualizují fulltextové databáze internetových fulltextových vyhledávačů.

No tags

Landing page – cílová stránka, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na zpětný či placený odkaz. Cílová stránka musí vždy navazovat na odkaz a rozšiřovat doplňovat či nabízet jiný pohled na problematiku v případě neplaceného odkazu. V případě inzerátu či odkaz ve vyhledávači, je nutné dále jej rozvinout a nabídnout odpovídající akci

No tags

Úno/09

21

Organické SEO

Organické SEO je SEO, které se soustředí pouze na přístup návštěvníků skrze internetové vyhledávače a zpětné odkazy. Provoz na stránkách, tedy přísun návštěvníku je dosažen pomocí přirozených metod, například Link buildingu a né použitím PPC reklamy, nebo jiné placené reklamy.

No tags

Úno/09

21

PPC = Pay Per Click

Pay Per Click nebo-li platba za proklik je forma placené reklamy a součást marketingu ve vyhledávačích. V PPC systémech se platí za každý proklik uživatele. Pay per click služby nabízí například AdWords, Sklik, AdFox, MSN Marketing, eTarget, nebo Yahoo! Marketing.
První místo ve vyhledávačích lze dosáhnout skrze nastavení ceny za proklik. V mnoha případech se využívá paralelně spolu s organickým SEO.

No tags

Older posts >>

Tag Cloud